• 10/06/21
  • Đăng bởi: Huyenadmin

3 Điều ba mẹ cần dạy cho bé trước tuổi lên 3

Giai đoạn từ 0 – 3 tuổi được xem là thời kỳ vàng cho sự phát triển của bé. Đặc biệt là tuổi lên 3, khi mà bé đã hình thành được khả năng ngôn ngữ và tư duy độc lập. Lúc này bên cạnh việc phát triển thể chất, ba mẹ hãy dành thời ...